Aktieportefølje

Regulær Invest Nordiske Aktier tilstræber at sammensætte en porteføljen bestående af 20-40 aktier. 

Bredden af porteføljen vil blandt andet afhænge af hvor mange selskaber vi finder med et tilpas attraktivt identificerbart værdistigningspotentiale samt hvor stor sandsynlighed værdistigningspotentialet i de enkelte selskaber tillægges.

Medio februar 2024 er der 31 selskaber i aktieporteføljen, som er vægtet meget forskelligt.

Finans-sektoren har pt. den største vægt i porteføljen.

Der er to ikke-nordiske selskaber i porteføljen drevet af deres lave prisfastsættelse.

Porteføljesammensætning medio februar 2024

Analysedrevet rådgivning om
investering i nordiske aktier.