Aktieportefølje

Regulær Invest Nordiske Aktier tilstræber at sammensætte en porteføljen bestående af 20-40 aktier. 

Bredden af porteføljen vil blandt andet afhænge af hvor mange selskaber vi finder med et tilpas attraktivt identificerbart værdistigningspotentiale samt hvor stor sandsynlighed værdistigningspotentialet i de enkelte selskaber tillægges.

Ultimo august 2023 er der 29 selskaber i aktieporteføljen, som er vægtet meget forskelligt.

Finans-sektoren har pt. den største vægt i porteføljen.

Der er tre ikke-nordiske selskaber i porteføljen drevet af deres lave prisfastsættelse.

Porteføljesammensætning ultimo august 2023

Analysedrevet rådgivning om
investering i nordiske aktier.