denmark, copenhagen, boats
royal palace, sweden, stockholm
city, town, sea
helsinki, cathedral, church

Nordiske aktier i verdensklasse

De nordiske aktiemarkeder – og i særdeleshed det danske aktiemarked – har over de seneste 22 år leveret afkast der er fuldt på højde med det globale aktiemarked. For perioden 2001-2022 leverede de nordiske aktieindeks stigninger i intervallet 7,9-10,4% sammenlignet med MSCI World indekset, S&P 500 og NASDAQ 100 der for samme periode steg med henholdsvis 5,5%, 5,0% og 7,3%. 

Primært drevet af de større indekstunge aktier, såsom Apple, Microsoft, Amazon, Meta (Facebook), Alphabet (Google) og Tesla, har NASDAQ 100 outperformet de nordiske aktiemarkeder siden 2006.

Annualiseret stigning for nordiske aktieindeks versus US og globale aktieindeks

Mange årsager til det gode nordiske afkast

Det ingen tilfældighed at de nordiske selskaber rent afkastmæssigt klarer sig godt. Forholdsvis små hjemmemarkeder tvinger mange nordiske selskaber til at kunne begå sig i den internationale konkurrence – regionalt eller global – hvilket skærper selskabernes fokus på innovation og effektivitet.

Mange globale markedsledende virksomheder som er effektive og konkurrencedygtige.

Selskaber der gennemgående er samfundsansvarlige og førende på ESG-området.

Befolkningen i de nordiske lander har et højt gennemsnitligt uddannelsesniveau der giver nem adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Godt samspil mellem universiteterne, forskningsmiljøet, og virksomheder samt nem adgang til risikovillig kapital.

Lav grad af korruption og velfungerende retsvæsen kombineret med regelrethed og troværdig selskabsrapportering.

God governance struktur og internationale ledelser som har god interaktion med investorerne. 

Mange solide ankerinvestorer der med værdiskabelse for øje støtter op om virksomhedernes langsigtede udvikling.

Region der er i vid udstrækning er forskånet for geopolitisk uro og naturkatastrofer. Veludbygget infrastruktur og stabil forsyning.

Norden er et godt homogent univers for investorer

Det nordiske aktiemarked et er godt homogent univers at manøvrere i for aktieinvestorer. Ca. 800 børsnoterede selskaber er noteret på NasdaqOMX main market og EuroNext (tidligere Oslo Børs), hvilket gør det nordiske aktiemarked overskueligt, men alligevel tilstrækkeligt stort til at rumme gode porteføljekandidater i samtlige sektorer. I niveauet 350-400 af de nordiske selskaber er investerbare.

Selskaberne er gennemgående tilgængelige og rapporterer med høj troværdighed.

Der er god analysedækning af det nordiske aktieunivers fra 6-8 børsmæglere.  

Den fysiske nærhed til selskaberne bevirker at man er tæt på den lokale nyhedsstrøm.