Værdier og ESG

mountain, alps, hills
meadow, tree, sunrise
bird, yellow, nature

Overordnede værdier

Regulær Invest har en vision om at potentielle investorer skal have en grundig indføring i de risici der er forbundet med aktieinvestering.

Alle aspekter omkring investering i aktier via en investeringsforening bør præsenteres på en så objektiv måde som muligt. 

Regulær Invest vil være respekteret for et ordentligt og et regulært investeringsprodukt.

Investorer skal have adgang til en nøgternt beskrivelse af den underliggende investeringsproces og orienteres om de løbende dispositioner i investeringsforeningen med passende frekvens. 

Den løbende rapportering og tilgængelige information om Regulær Invest skal være så præcis, objektiv og regulær som muligt. Kommunikationen skal være troværdig og være renset for salgsgas samt marketingsfloksler. Eventuel marketing skal være oplysende og må ikke flytte fokus fra fakta, men som udgangspunkt skal Investeringsforeningen sælge sig selv. 

Regulær Invest vil anerkendes for aktiv forvaltning baseret på en solid og grundig analysebaseret-investeringsproces samt dertilhørende risikostyring. 

Omkostningsniveauet skal være anstændigt i forhold til den ydelse der bliver leveret. 

Regulær Invest Nordiske Aktier skal være så god at investeringsteamet selv har lyst til at placere sin investerbare formue i investeringsforeningen og kan være bekendt at præsentere den for familie og venner.

ESG og FN´s verdensmål

Hvad angår ESG og FN´s verdensmål arbejder Regulær Invest som udgangspunkt med dialog og inklusion af de børsnoterede selskaber.  Vi vurderer at det har en større effekt på realisering af FN´s verdensmål frem for eksklusion og fordømmelse. 

Vi forventer at samtlige af de selskaber vi investerer i forholder sig aktivt til FN´s verdensmål og leverer fremdrift inden for individuelt prioriterede områder. Regulær Invest udelukker således ikke selskaber fra sin investeringsunivers, men er opmærksom på om de arbejder i retning af at opfylde FN´s verdensmål.

Regulær Invest er særligt fortaler for at bremse klimaforandringerne og vil derfor gøre en særlig indsats for at inspirere og påvirke de børsnoterede selskaber til at udvise fremdrift i relation til verdensmålene 12 (Ansvarligt Forbrug og Produktion) og 13 (Klimaindsats).