Køb og salg af investeringsbeviser

IA Invest Regulær Invest Nordiske Aktier er en børsnoteret investeringsforening som kan handles via Nasdaq Copenhagen. 

Investeringsbeviserne kan handles i tidsrummet kl. 9.00-17.00 på almindelige hverdage. 

Med et fradrag og tillæg til indre værdi på 0,3% stiller Lån & Spar Bank A/S under normale omstændigheder købs- og salgspriser i foreningens investeringsbeviser i tidsrummet kl. 9.45 til 16.55. I tilfælde at meget urolige aktiemarkedet samt tekniske vanskeligheder kan prisstiller-ordningen kortvarigt være suspenderet.

Foreningens indre værdi bliver løbende opdateret og kursudviklingen kan følges på NASDAQ OMX Nordic her.

Investeringsforeningsbeviserne kan erhverves via de fleste pengeinstitutters webplatforme ved at søge på fondskoden: DK0062267282

Via Nordnet kan man bruge følgende link: https://www.nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18032877-ia-invest-regular

 Via Saxobank kræver handel med investeringsbeviserne kontakt med en bankansat.

 Ved ønske om handel af større antal investeringsbeviser kan man rette direkte henvendelse til Lån & Spar Bank A/S på 33 78 20 57 eller Regulær Invest på 60 69 12 35.