Køb og salg af investeringsbeviser

IA Invest Regulær Invest Nordiske Aktier er en børsnoteret investeringsforening som kan handles via Nasdaq Copenhagen. 

Investeringsbeviserne kan handles i tidsrummet kl. 9.00-17.00 på almindelige hverdage. 

Med et fradrag og tillæg til indre værdi på 0,3% stiller Jyske Bank A/S under normale omstændigheder købs- og salgspriser i foreningens investeringsbeviser i tidsrummet kl. 9.45 til 16.55. I tilfælde at meget urolige aktiemarkedet samt tekniske vanskeligheder kan prisstiller-ordningen kortvarigt være suspenderet.

Foreningens indre værdi bliver løbende opdateret og kursudviklingen kan følges på NASDAQ OMX Nordic her.

Investeringsforeningsbeviserne kan erhverves via pengeinstitutternes webplatforme ved at søge på fondskoden: DK0062267282

Via Nordnet kan man bruge følgende link: https://www.nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18032877-ia-invest-regular

 Ved ønske om handel af større antal investeringsbeviser kan man rette direkte henvendelse til Regulær Invest på 60 69 12 35.