Beskatning

Regulær Invest ApS rådgiver ikke om skat og påtager sig intet ansvar for de skattemæssige forhold afledt af investering i investeringsbeviser.

coins, money, euro
money, coins, stack
dollar, money, finance
banking, economy, earnings

Akkumulerende versus udbyttebetalende investeringsforeninger

IA Invest Regulær Invest Nordiske Aktier er en akkumulerende investeringsforening. Den løbende værditilvækst bliver således akkumuleret i investeringsforeningen og kommer investorerne til gode i form af en stigende indre værdi. 

En akkumulerende investeringsforening betaler ikke udbytte. Det har den fordel at indehaveren af investeringsbeviserne sparer omkostningerne der er forbundet med at geninvestere et eventuelt udbytte. 

Hvis man vil have midler ud af en akkumulerende investeringsforening, er man nødsaget til at sælge nogle investeringsbeviser.

Beskatning af værdistigninger i aktiebaserede investeringsforeninger som er på Skat´s positivliste

 

Kursstigninger i en akkumulerende investeringsforening, såsom IA Invest Regulær Invest Nordiske Aktier, bliver lagerbeskattet. Dette gælder uanset om investeringen er foretaget via frie midler, aktiesparekontoen, pensionsmidler, virksomhedsskatteordningen eller et selskab.

Frie midler for privatpersoner

Privatpersoner der investerer frie midler i en akkumulerende investeringsforening bliver lagerbeskattet af værdistigningen, hvorimod kursstigninger og udbytter i udbyttebetalende investeringsforeninger bliver realisationsbeskattet. 

For privatpersoner der investerer via frie midler, er udsvingene i en investeringsforenings afkast og aktieporteføljens omsætningshastighed afgørende for, om det er en marginal fordel eller marginal ulempe, at vælge en akkumulerende fremfor en udbyttebetalende investeringsforening.

IA Invest Regulær Invest Nordiske Aktier er på Skat´s positivliste, hvilket vil sige at værdistigninger i frie midler for privatpersoner beskattes som aktieindkomst. Mindst halvdelen af investeringsforeningens portefølje skal være investeret i aktier for at være på Skat´s positivliste.

Aktiesparekonto

Alle midler på en aktiesparekonto bliver lagerbeskattet, hvilket også gælder investeringsforeninger.

Det kan være en marginal fordel at vælge en akkumulerende investeringsforening fremfor en udbyttebetalende investeringsforening, da man derved sparer omkostningerne ved at skulle geninvestere udbyttet.

Pensionsmidler og selskaber

Hvad angår midler investeret via pensioner eller selskaber bliver værditilvæksten i både akkumulerende og udbyttebetalende investeringsforeninger lagerbeskattet.

Det kan være en marginal fordel at vælge en akkumulerende investeringsforening fremfor en udbyttebetalende investeringsforening, da man derved sparer omkostningerne ved at skulle geninvestere udbyttet.

Virksomhedsskatteordningen

Kun akkumulerende investeringsforeninger kan anvendes i relation til virksomhedsskatteordningen. 

Selskaber

Som udgangspunkt bliver afkast på investeringsbeviser opnået i dansk registrerede selskaber lagerbeskattet.