Metode

Regulær Invest forsøger at transformere data og erfaringer til brugbar information. Informationen skal bruge til at generere viden som kan anvendes til at træffe investeringskonklusioner. 

sport, train, active
stock exchange, world economy, boom
european eagle owl, owl, bird of prey

Metode for generering af viden

Regulær Invest skal være grundig, skeptisk og varsom af natur, når der investeres. De konklusioner som Regulær Invest bliver præsenteret for skal udfordres og vores holdninger skal løbende udfordres. Confirmation bias skal så vidt muligt undgås.

Regulær Invest bør ikke investere i selskaber når vi frygter det værste men håber på det bedste.

Regulær Invest er påpasselig med at tillægge informationer der bliver tilvejebragt via finansielle influencere samt markedskommentatorer væsentlig værdi.

Investeringskonklusionerne skal løbende udfordres og kunne ændres på baggrund af valid viden .

Metode for fundamental aktieanalyse

Viden, data og opdateret information om alt hvad der kan påvirke prisfastsættelsen af et børsnoteret selskab er grundlaget for fundamental aktieanalyse. Kun ved at være på toppen af markedsvilkårene, konkurrencesituationen, virksomhedernes position i industrien, virksomhedernes egne tiltage og den fremtidige indtjeningsudvikling kan vi være foran prisudvikling på en aktie.

Regulær Invest holder sig løbende orienteret om det nordiske aktieunivers via:

I den fundamentale aktieanalyse alt viden, data og information sammenvejet. Markedsforhold, konkurrencesituationen, selskabernes position i deres industri, eventuelle strategiske tiltag, mv. bliver kortlagt og holdt op imod historieske regnskabstal. 

Kombinationen af den strategiske analyse, en regnskabsanalyse og udviklingen i makroøkonomien danner udgangspunkt for at estimere selskabernes fremtidige indtjeningspotentiale som dernæst bliver anvendt ved evalueringen af selskabernes prisfastsættelse.

Regulær Invest metode for fundamental aktieanalyse

Som et led i den fundamentale aktieanalyse vurderer vi løbende sandsynligheden for at værdistigningspotentialet i aktieporteføljens selskaber realiserer sig. Hvis forudsætningerne for værdistigningspotentialet ændres – enten i form at reduceret potentiale eller en forsinkelse af potentialet – evaluerer vi om selskabet skal ud af aktieporteføljen.

Regulær Invest har mulighed for at deltage i børsintroduktioner og større aktieplaceringer – men igen sker det kun såfremt at vi klart kan definere hvorfra værdistigningspotentialet skal fremkomme. 

Vi er gennemgående ekstra påpasselige mht. at deltage i børsintroduktioner pga. den informationsasymmetri der er køber og sælger imellem. Deltagelse i børsintroduktioner stiller ekstra krav til omhyggeligheden i den fundamentale aktieanalyse.