Historik på det nordiske aktiemarked

VINX Benchmark CAP EUR_GI er et NasdaqOMX-administreret indeks der har eksisteret siden ultimo 2000 og som inkluderer geninvesteret udbytte. 

Indekset inkluderer lidt over 150 af de største svenske, danske og finske aktier svarende til over 70% af den totale markedsværdi af det nordiske aktiemarked. 

I perioden primo 2001 til ultimo 2022 er VINX Benchmark CAP EUR_GI indekset steget 430% svarende til i gennemsnit 8,1% om året. 

money, profit, finance
calculator, calculation, insurance
trader, city, london

Negative indeksbevægelser forekommer jævnligt og påvirker afkastet

Nedenstående graf til venstre illustrerer de årlige indeksbevægelser. Ud af de 22 år som VINX Benchmark CAP EUR_GI indekset har eksisteret er det steget de 16 af årene og faldet de resterende 6 af årene. Værste fald var under Finanskrisen i 2008 hvor indekset faldt med 51,1%. Aktieinvestorer bør være forberedt på at negative indeksbevægelser også vil forekomme fremadrettet med jævne mellemrum.

 Nedenstående graf til højre illustrerede det historiske dekomponerede årlige gennemsnitlige afkast for forskellige intervaller tilbage i tid. Størrelsen af det årlige gennemsnitlige afkast svinger meget alt efter den valgte periode. 

Det gennemsnitlige årlige afkast for perioden 2007-2022 var 7,0%, imens det var 13,3% for perioden 2009-2022. Den store forskel skyldes indeksdykket under Finanskrisen.

Pointen er at timingen af starttidspunktet for en investering kan have stor betydning for det gennemsnitlige årlige afkast – ikke blot på kort sigt, men også over en længere tidshorisont. 

Indeksændringer for perioden 2001-2020
VINX Benchmark CAP EUR_GI

Dekomponeret årlig indeksstigning for forskellige perioder
VINX Benchmark CAP EUR_GI

En lang tidshorisont øger sandsynligheden for positivt afkast.

Sandsynligheden for at VINX Benchmark CAP EUR_GI indekset falder eller stiger afhænger af den tidshorisont der bliver anlagt. Over en længere tidshorisont reduceres sandsynligheden for markante negative udfald, hvorimod sandsynligheden for væsentlige positive udfald øges.

Baseret på data for perioden 2001-2022 var dag-til-dag sandsynligheden for en indeksstigning ca. 52% og et indeksfald ca. 48%. 

På en 12-måneders tidshorisont var sandsyningen for en indeksstigning ca. 70% og der er 30% sandsynlighed for et indeksfald, hvilket er illustreret i nedenstående graf til venstre. 

På en 5-årig tidshorisont reduceres sandsynligheden for et indeksfald til i niveauet 8% og sandsynligheden for en stigning bliver derved 92%, illustreret i nedenstående grad til højre.

Historisk 1-årig indeksbevægelse - sandsynlighed
VINX Benchmark CAP EUR_GI (2001-2022 data)

Historisk 5-årig indeksbevægelse - sandsynlighed
VINX Benchmark CAP EUR_GI (2001-2022 data)