Løbende omkostninger på 1%

cash register, printer, receipt
piggy bank, save, piglet
null, percent, clouds

Ingen beholdnings- eller formidlingsprovision

Regulær Invest Nordiske Aktier betaler hverken beholdnings- eller formidlingsprovision til pengeinstitutter for distribution af investeringsbeviser. Afdelingen er derved i stand til at holde de løbende omkostninger på blot 1,00% når blot foreningens formue er over 40 mio. kr. 

Sparende omkostninger kommer i sidste ende ejerne af investeringsbeviser til gode.

De løbende omkostninger for traditionelle aktivt forvaltede børsnoterede investeringsforeninger baseret på investering i danske aktier ligger typisk i niveauet 1,2-1,7%. De løbende omkostninger for passivt forvaltede danske investeringsforeninger ligger på ca. 0,3%. 

Hvad angår nordiske aktie-baserede børsnoterede investeringsforeninger ligger de løbende omkostninger i niveauet 1,1-1,7%.

Løbende omkostninger for investeringsforeninger baseret på danske og nordiske aktier i procent af formuen

Omkostningsstruktur for Regulær Invest Nordiske Aktier

Rådgivningsselskabet Regulær Invest ApS kan modtage op til 0,9% årligt af den gennemsnitlige formue i rådgivningshonorar. Det er dog afpasset således at de løbende omkostninger for Regulær Invest Nordiske Aktier ikke må overstige 1,00%. 

Estimeret omkostningsfordeling fordelt på kategorier ved drift af afdelingen Regulær Invest Nordiske Aktier