Investeringsrådgiver

Hvem står bag Regulær Invest ?

Som ejer af et investeringsforeningsbevis fortjener man at vide hvem der forvalter ens formue og hvordan den bliver forvaltet.

I praksis er det Regulær Invest ApS, der rådgiver Regulær Invest Nordiske Aktier omkring sammensætningen af aktieporteføljen.

Regulær Invest Nordiske Aktier trækker på erfaring med aktieanalyse rettet mod institutionelle investorer siden 1997 og det konceptuelle format omkring investeringsprocessen, risikostyringen og selve aktieudvælgelsen har været under overvejelse i 8-10 år.

Regulær Invest ApS er 100% ejet af Michael West Hybholt, som har placeret DKK 50 mio. af sin personlige formue placeret i Regulær Invest Nordiske Aktier og han er derved afdelingens største enkeltinvestor. 

IMG_1745 beskåret

2023- Regulær Invest Nordiske Aktier

Michael West Hybholt har beskæftiget sig professionelt med fundamental aktieanalyse/investering siden 1997 og har gentagende gange været kåret som værende blandt de bedste sell-side aktieanalytikere i Danmark. 

Han er formand for Finansforeningens Regnskabsudvalg (tidligere Den Danske Finansanalytikerforening), medlem af dommerkomiteen for uddeling af Årsrapportprisen fra FSR/DI samt medlem af Regnskabsrådet nedsat af Erhvervsstyrelsen.

2016-2022 MWH Equity Intelligence ApS

Selvstændig aktieanalytiker, aktiv investor og konsulent.

 • Aktieanalyse for SEB Investment Management på konsulentbasis
 • Konsulentbistand og udvikling af aktieanalyse-format for HC Andersen Capital
 • Aktivt ejerskab hvad angår egne aktiebesiddelser
 • Aktieanalyse af nordiske selskaber
 • Garantistillelse i forbindelse med fortegningsemissioner
 • Forberedende arbejdet til Regulær Invest
 

2015-2016 Handelsbanken

Aktieanalytiker

 • Aktieanalyser rettet mod institutionelle investorer
 • Fokus på en bred skare af danske small/midcap selskaber
 • Analysedækning af H+H International, Rockwool, SimCorp og Schouw & Co. 

2009-2015 SmallCap Danmark

Aktieanalytiker

 • Løbende opfølgning på ca. 50 børsnoterede selskaber
 • Aktivt ejerskab overfor direktioner, bestyrelser og på generalforsamlinger
 • Input til porteføljesammensætning
 • Ekstern rapportering og strategiproces
 • Indtrædelse i bestyrelse på vegne af SmallCap Danmark
 • Garantistillelse i forbindelse med fortegningsemissioner
MWH Nordea

2006-2009 Nordea

Aktieanalysechef

 • Genetablering af nordisk aktieanalyse-infrastruktur
 • Genopstart af de danske aktieanalyse-aktiviteter og analysedækning på 9 selskaber
 • Ledelsesansvar for 10 analytikere og studentermedhjælpere
 • Analytiker ved DKK 31 mia. aktieplacering og kapitaludvidelse fra Carlsberg
 • Danmarks bedste (2008) og næstbedste (2009) aktieanalytiker (Økonomisk Ugebrev)
 • Danmarks 4. bedste aktieanalytiker i 2007 (Økonomisk Ugebrev)

2002-2005 Danske Bank

Aktieanalytiker

 • Analysedækning af 26 selskaber med primær fokus på small/midcap selskaber 
 • Analysedækning af Vestas og NEG Micon 2003-2004
 • Servicering af institutionelle aktieinvestorer i Europa
 • Deltagelse i utallige blokplaceringer i af aktier i small/midcap selskaber
 • Danmarks 3. bedste aktieanalytiker (Økonomisk Ugebrev 2005)
 • Bedste og næstbedste analytiker på smallcap og vindkraft (Prospera-undersøgelser)

2000-2002 Gudme Raaschou/WestLB Panmure

Aktieanalytiker

 • Analysedækning af 14 børsnoterede selskaber heraf 4 vindmølleproducenter
 • Integreret del af High-Tech Engineering analyseteamet i WestLB Panmure
 • Servicering af institutionelle aktieinvestorer globalt
 • Analytiker på Nordex og Farmatic B.E. børsnoteringerne på Neuer Markt i 2001
 • Danmarks 8. bedste aktieanalytiker i 2001 (Økonomisk Ugebrev)

1997-2000 Gudme Raaschou

Aktieanalytiker og studentermedhjælp

 • Analyseinitiering på Vestas og NEG Micon 
 • Servicering af institutionelle aktieinvestorer i Norden
 • Studentermedhjælp på tværs af flere analytikere (1997-1999)
 • Udvikling af regnearksmodeller til industrivirksomheder og pengeinstitutter

1994-1999 Handelshøjskolen i København (CBS)

Studerende

 • Hovedopgave om værdiansættelse af Unidanmark (vejleder Niels Erik Eberhard)
 • Cand. Merc. FIR (1997-1999)
 • HD-R (1996-1998)
 • HA (1994-1997)